Introduce Dong Hanh Singapore Association

ENG: Dong-Hanh (which means “Companion”) is a charity founded in 2001 by a group of Vietnamese students studying in France who wished to help brilliant and underprivileged students in Vietnam.

In January 2014, Dong Hanh extended to Singapore to found Dong Hanh Singapore foundation.

During our 17 years of development, Dong Hanh has received about 16000 applications and awarded over 4000 scholarships (equivalent to ~400.000 USD) to students with in 17 major universities in Vietnam.

Because we believe everyone has the right to dream of a better future and to work towards fulfilling this. And we strive to become a true companion to the Vietnamese students in their journey.

VIE: Đồng Hành là một tổ chức thiện nguyện được thành lập vào năm 2001 bởi một nhóm các sinh viên Việt Nam đang học tại Pháp với mong muốn giúp đỡ các em sinh viên c

ó điều kiện khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Vào năm 2014, Đồng Hành được mở rộng sang Singapore bởi một nhóm nghiên cứu sinh đang học và làm việc tại đây.

Trong suốt 17 năm phát triển, Đồng Hành đã nhận khoảng 16000 hồ sơ và trao hơn 4000 suất học bổng (giá trị hơn 8 tỷ VND) đến sinh viên của 17 trường đại học ở Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng, mọi người đều có quyền mơ ước cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và chúng tôi muốn trở thành một người bạn đồng hành thực sự với bạn sinh viên trên con đường chinh phục ước mơ của mình.